TILGU

Leppneeme

Hara

Tapurla

Laxter 680

Määrusega kehtestatakse„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava2014–2020” meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning nõuded kohaliku algatusrühma, kohaliku arengu strateegia ja strateegia rakenduskava kohta.

 

Meetme määruse liate siit - Määrus