Leppneeme

Hara

Tapurla

TILGU

Ristna

TERE TULEMAST

MTÜ HARJU KALANDUSÜHING

                       Harju municipalities

MTÜ Harju Kalandusühingu e. Soomelahe lääneosa e. Harjumaa kalanduspiirkonna kohaliku algatusrühma tegevuspiirkond asub Harjumaa järgmiste omavalitsuste territooriumil: Padise, Keila, Harku, Viimsi, Jõelähtme ja Kuusalu vald, Paldiski, Maardu ja Loksa linn, kuid sinna ei kuulu otseselt Tallinn.

 Harju Kalandusühing moodustati 14.07.2008. a., kui vabatahtlik tulu mittetaotlev ühendus, kelle põhieesmärk on Harju kalanduspiirkonna säästev arendamine, tegevuspiirkonna strateegia väljatöötamine ning strateegia eesmärkide elluviimine.

Ühing on jaotatud osakondadeks, mis kattuvad tegevuspiirkonna omavalitsuse piiridega. Ühingu kõrgeim võimuorgan on üldkoosolek, igapäevaseid küsimusi lahendab 7 liikmeline juhatus.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                image004 

 

Ajakiri Kalastaja eestvedamisel ning internetis toimunud rahvahääletuse tulemusena valiti 2021. aasta kalaks haug (lad Esox lucius).

Lisaks Eesti Kalastajate Seltsi poolt üles seatud haugile sai hääletada ka säina ning tõugja poolt (esitajateks vastavalt Saaremaa kalamehed ja Lõuna-Eesti kalastajate klubi).

Haug on meie vete levinuimaid kalu, keda võib leida pea kõigist veesilmadest, kus on võimalik aastaringne elu. Kui toidubaas on piisav ja elupäevi antakse, kasvab haug tublisti üle 10 kg raskuseks ning enam kui meetri pikkuseks. Eesti parimad haugiveed asuvad Väinameres ning Lääne-Eesti saarte ümbruses, kus haugivaru on pärast 1990ndatel valitsenud mõõna-aastaid kenasti taastunud.

Ajakirja Kalastaja eestvedamisel valiti Eestis aasta kala kolmandat korda. 2019. aasta kala oli jõesilm ehk sutt, 2020. aastal osutus valituks lõhe.

 

 

Muudatused seoses üleminekuga e-PRIA-le.

finland flag waving animated gif 7

 

 

 

VÄÄRTUSED