„Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” meetme „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” 

PRIA veebilehel 

Meetme määrus

EMKVF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" esitlus infopäeval

Infopäeva esitlus "EMKVF projektitoetuste esitamisest e-PRIA-s"