Viimastel aastatel on Ahvenamaalt püütud heas seisukorras turska. Samal ajal on teateid Läänemere tursavarude halvast seisundist. Kas Ahvenamaal on ehk oma tursavarud?

Läänemere tursavarud jagunevad Bornholmi saarega piirnevateks lääne- ja idavarudeks. Idapoolsete tursavarude väga halva seisundi tõttu on selle varu püük alates 2020. aastast keelatud. Vaatamata Läänemere lõunaosa idapoolsete varude vähenemisele Ahvenamaast lõunas asuvas merepiirkonnas on tursk heas seisukorras ja väikesemahuline võrgupüük on andnud hea saagi. Piirkondade erinevuste põhjused on olnud mõistatuslikud.

Tursad on heas seisukorras

2020. ja 2021. aasta tulemused näitavad, et suurem osa püütud kaladest olid 50–70 sentimeetrit pikad. Kasutades roogitud kala pikkust ja kaalu, arvutati kaladele sobivustegur, mida kasutati analüüsides ja võrdlustes. Ahvenamaa tursk on Läänemere lõunaosa tursaga võrreldes heas seisukorras.

Kas tursk koeb Ahvenamaal?

Nii Ahvenamaa kui ka Rootsi kaluritelt saadud teabe kohaselt on suur osa suvel püütud tursast olnud kudemiseks valmis, mis toetab Ahvenamaa enda kohaliku kudekarja teooriat. Seda on peetud peaaegu võimatuks, sest Läänemere lõunaosa tursk vajab kudemise õnnestumiseks soolsust 11 promilli ja Ahvenamaa sügavuses on soolsus vaid 7–8 promilli.

Väikesemahuline kalapüük, nii ajalooliselt kui ka tänapäeval, on Ahvenamaa vetes pakkunud häid tursasaake, isegi rekordiliselt suuri isendeid. Piisava kvaliteediga teadusandmete kogumine on osutunud tursavarude praeguse olukorra ja tuleviku kindlaksmääramisel ülimalt oluliseks. Tänavune püügihooaeg on veel pooleli ja loodetavasti heidame rohkem valgust tursa päritolule ja paljunemisele. Kui tursk moodustab Ahvenamaal oma kohaliku kudekarja, on see ainulaadne kohanemine madala soolsusega. Samal ajal tähendaks see, et Ahvenamaa tursk vajaks varude kaitsmiseks ja säästva väikesemahulise tursapüügi jätkamiseks eraldi majandamiskava.

Loe tervet artiklit  ahven.net 14.03.2023