Leppneeme

Hara

Tapurla

TILGU

Ristna

Harju Kalandusühingu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 14. novembril 2019 a kell 17.00.

Koosolek toimub Tallinna Lennujaama Huvikeskuses. 

PÄEVAKORD:

1. Harjumaa kalavarude seisukord (kalateadlane Martin Kesler)

2. Sisehindamise tulemuste tutvustamine

3. Strateegia muutmine

4. Rakenduskava 2019 muutmine

5. Rakenduskava 2020 - 2022 heakskiitmine

6. Juhatuse liikmete määramine

7. Hindamiskomisjoni liikmete valimine

8. Avatud kalasadamate päev 2020

9. Määruse nr 19 muudatuste tutvustamine

10. Muud kohapeal algatatud küsimused

 

Lisainformatsioon

Tallinna Lennujaama Tartu maantee poolse külje all asuv 1920-1930ndatest pärit paekivihoone on renoveeritud 2016. aastal lennujaama vabatahtlike abiga, säilitades hoone originaalsust ja väärikust.

Toredalt nostalgiline ja privaatsust pakkuv punase telliskivi kujundusega ruum pakub palju avastamisrõõmu Tallinna lennujaamast ja Eesti lennundusest.

Huvikeskuse hoovis saab tasuta parkida MAX.12-15 auto korraga (olenevalt kuidas pargitakse). Ülejäänud autod on võimlik parkida reisterminali ette parkimismajja.

Liiklusskeem huvikeskus

 

     

 

     Ants Matkur (09.05.1948 - 20.09.2019)

candles

Meie liikmeskonda on tabanud raske kaotus, lahkus Ants Matkur, rannakalur, kes oli ka meie hindamiskomisjoni liige.

Ants Matkur oli väga põhjalike ja laialdaste teadmistega, sügava analüütilise mõtlemisega ning praktiliste oskustega kolleeg. Olles äärmiselt töökas, kohusetundlik ja aus, võitis ta paljude kolleegide lugupidamise. Hea suhtlejana, laia silmaringiga oli ta hinnatud kaaslane kolleegide hulgas. Paljud Antsu plaanid jäid lõpuni viimata, kuid mälestus heast ja abivalmis kolleegist jääb meie südameisse elama.

Harju Kalandusühing mälestab tänumeeles suurepärast kompanjoni ja avaldab kaastunnet lähedastele.

 

 

 

Taotlusvoor avatakse e-PRIA keskkonnas 14.09. - 20.09.2019 tegevussuunas:

1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 

Taotlusvooru eelarve  on 31 228 eurot.